Veldactie voor Samaritan 300P

Geplaatst door AED.nl op 31 oktober 2012 in Update's & recalls | Reageer als eerste!

AED Samaritan PAD 2

Een groot deel van de voor 2011 geleverde HeartSine 300 en 300P AED’s komen in aanmerking voor een (vrijwillige) veiligheidsupdate. Dit heeft te maken met het feit dat er in de afgelopen periode bij een beperkt aantal units storingen zijn geconstateerd die de juiste werking kunnen beïnvloedden.

Aan/uit-probleem
Het apparaat kan zichzelf inschakelen, zonder enige inbreng van de gebruiker. Als dit probleem zich voordoet, zal het apparaat de gebruikelijke geluidssignalen afgeven. Als er 10 minuten geen gevolg wordt gegeven aan deze instructies zal het apparaat zichzelf weer uitschakelen. Uiteindelijk kan dit meerdere malen gebeuren met als gevolg dat de batterij leeg zal raken en het interne geheugen van de AED vol. De apparaten waarbij dit probleem kan voorkomen zijn gefabriceerd tussen augustus 2004 en december 2010.

Batterijmanagementsoftware
Sommige PAD330- en PAD 330P-apparaten die zijn voorzien van de vroege versies van de batterijmanagementsoftware, zouden een tijdelijke daling van de batterijspanning kunnen interpreteren als indicatie van een bijna lege batterij. Dit probleem zal ertoe leiden dat het apparaat voortijdig het signaal voor een lage batterijspanning afgeeft en zichzelf uitschakelt, terwijl de capaciteit in werkelijkheid nog voldoende is. Dit kan zich voordoen tijdens zelftesten, maar ook als een schok moeten worden afgegeven.

Deze toestand kan zich voordoen als het geïnstalleerde PAD-PAK op de normale manier al gedeeltelijk leeg geraakt is , of als het een PAD-PAK is met een capaciteit van 800 mAh. De betreffende softwareversie is tot eind december 2010 uitgegeven. Apparaten met softwareversie 1.4.2. / 3.2.0. of hoger zijn ongevoelig voor dit probleem.

Betrokken AED’s
Bij de apparaten PAD 300 en PAD 300P met de volgende serienummers kan sprake zijn van één of beide van deze problemen.

  • 04000000501 t/m 0700032917
  • 08A00035000 t/m 10A00070753
  • 10C00200000 t/m 10C00210318

Corrigerende maatregelen

Uit voorzorg zal de fabrikant een extra (reserve) PAD-PAK leveren die kan worden ingezet als de accu van de AED leeg is, wanneer deze beïnvloedt is door het AAN/UIT-probleem. De gebruiker dient dan bij een eventuele inzet deze nieuwe geleverde reserve-PAD-PAK te installeren. Daarnaast voorziet de fabrikant de eigenaren van een AED die onder die veldactie valt van een USB-datakabel waarmee men het apparaat kan voorzien van de actuele batterijmanagmentsoftware.

Eigenaren van AED’s die onder deze veldactie vallen zullen binnenkort via hun leverancier, danwel importeur op hoogte worden gesteld van deze actie en voorzien van de upgrade-kit.

Voor informatie over deze veldactie :  http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm325735.htm

Reageren