De houdbaarheid van AED-accu's

Met regelmaat krijgen wij dezelfde vraag van AED-eigenaren: waarom moet ik nu al de accu vervangen, terwijl de datum op de accu aangeeft dat hij nog jaren mee kan? De onduidelijkheid begint bij de fabrikant, die op de accu een zandloper en een datum drukt. Maar wat betekent die zandloper nu eigenlijk? Wij helpen die onduidelijkheid graag de wereld uit.

De vermelde datum is die van uiterste ingebruikname

Alle batterijen en accu’s verliezen langzaam spanning (lopen leeg), ook wanneer ze niet gebruikt worden en “op de plank” liggen. Een accu is daardoor niet eeuwig houdbaar. Vanaf het moment dat u de accu in de AED plaatst, begint de levensduur van de accu te lopen. Op de accu van een AED staat een install before-datum: de accu moet vóór die datum in de AED zijn geplaatst. De datum geeft dus niet aan tot wanneer de accu vol genoeg is om een AED te laten werken. Let op: plaats een accu waarvan de install before­-datum is verstreken nooit in uw AED: een accu bevat chemische stoffen, en een (te) oude accu kan die stoffen gaan lekken waardoor uw AED ernstig beschadigd raakt!

De levensduur is afhankelijk van verschillende factoren

Er zijn verschillende factoren die de levensduur van een accu kunnen beïnvloeden. De levensduur die de fabrikant hanteert is op basis van directe ingebruikname met “wandgebruik”: mét zelftesten, maar zonder inzetten en trainingen. Laat u de accu van uw AED eerst lange tijd ongebruikt liggen, dan neemt de capaciteit (en dus levensduur) al wat af. Ook de omgevingstemperatuur kan van invloed zijn op de levensduur, evenals eventuele toegediende schokken. Als u de AED heeft ingezet, is de levensduur van uw accu dus verkort. Als u de AED gebruikt om mee te trainen wordt ook energie uit de accu gebruikt.

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld: de accu van de Defibtech Lifeline AED doet volgens Defibtech maximaal zes jaar lang dienst. Als u vandaag een accu zou aanschaffen, dan is de install before-datum medio 2020. Als u de accu morgen (medio 2013) in uw AED plaatst, begint de levensduur van zes jaar direct te lopen. In dat geval zal de accu uiterlijk medio 2019 leeg zijn, ook al is de install before-datum nog niet bereikt. Plaatst u de accu pas medio 2020 in de AED, dan zal de accu uiterlijk medio 2026 aan vervanging toe zijn (maar mogelijk iets eerder, omdat al een klein deel van de spanning verloren is gegaan gedurende de opslag). Let op: plaats de accu niet na medio 2020 in de AED, om schade te voorkomen.

Geen reden tot paniek

De accu van uw AED is overigens niet na één inzet leeg: met de accu van de Defibtech Lifeline AED kunnen bijvoorbeeld tot 300 schokken worden gegeven. Natuurlijk loopt dit aantal wel terug naarmate de accu ouder wordt. U hoeft zich geen zorgen te maken over de houdbaarheid van de accu van uw AED: de AED voert zelftesten uit en merkt vanzelf wanneer de accuspanning afneemt. De AED stelt u daarvan op de hoogte door licht- en/of geluidssignalen. Elke AED doet dit voordat de restcapaciteit van de accu te laag is voor een AED-inzet.

Wij raden u aan de datum van ingebruikname op de accu te noteren. Zo kunt u alvast inspelen op de melding die de AED bij een lage accuspanning zal geven. Dat is helemaal handig als u meerdere AED’s heeft, want zo voorkomt u dat u in drie maanden tijd vijf accu’s separaat moet vervangen omdat de AED’s steeds een paar weken na elkaar een vervangingsmelding geven.

 

Houdbaarheid van de Defibtech Lifeline AED accu

De accu van de Defibtech Lifeline AED gaat tot zes jaar mee. Bovenstaande afbeelding bevat een accu die uiterlijk november 2012 geïnstalleerd had moeten worden.

Let op: de Defibtech Lifeline AED gebruikt een 9V Lithium-batterij voor zelftesten, die u in de hoofdaccu plaatst. Deze 9V-batterij dient jaarlijks vervangen te worden. Schrijf dus de datum van ingebruikname op de 9V-batterij. Uw AED geeft ook een melding wanneer de batterij aan vervanging toe is.

 

Houdbaarheid van de Philips HeartStart AED accu

De accu van de Philips HeartStart AED’s gaat tot vier jaar mee. De afbeelde accu moet uiterlijk juni 2014 in een AED worden geplaatst. Zou de accu in 2009 geplaatst zijn, dan had deze uiterlijk in 2013 vervangen moeten worden, ook al is de install before-datum nog niet bereikt.

 

 

Houdbaarheid Powerheart G3 accu

Als enige fabrikant vermeldt Cardiac Science niet de install before-datum, maar de fabricagedatum van de accu. De accu gaat minimaal vier jaar mee, Cardiac Science geeft hierop een “no questions asked”-garantie. Deze garantie eindigt zeven jaar na aanschaf, dus u dient de accu uiterlijk drie jaar na aanschaf in gebruik te nemen.

 

 

Houdbaarheid van de HeartSine Samaritan Pad accu / Pad-Pack

De HeartSine Samaritan Pad AED’s maken gebruik van een gecombineerde accu-/elektrodenset (Pad-Pak) en zijn daarom een uitzondering. Deze set gaat circa vier jaar mee (let op: de oude Pad-Pak-01 en Pad-Pak-02 heeft een kortere levensduur). De afgebeelde set had dus uiterlijk in december 2012 vervangen moeten worden.

 

 

Houdbaarheid van de Zoll AED Plus Lithium batterijenset

De Zoll AED plus werkt niet op één accu, maar op tien stuks CR123A 3V Lithium-batterijen. De standaard meegeleverde Duracell-batterijen gaan maximaal 5 jaar mee. De batterijen in de afbeelding kunnen worden geïnstalleerd tot maart 2021, hoewel valt te verwachten dat deze tegen die tijd een goed deel van de oorspronkelijke lading zijn kwijtgeraakt.