AED.nl partner van de Hartstichting

AED.nl is er trots op de Hartstichting te kunnen ondersteunen in haar werk en heeft daartoe een partnerschap gesloten. Een samenwerking gebaseerd op wederzijdse interesses en belang. 

De Hartstichting staat bekend om de strijd die zij voeren tegen hart- en vaatziekten. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is geheel afhankelijk van giften. Het geld dat wordt ingezameld wordt geïnvesteerd in belangrijk onderzoek naar hart gerelateerde problemen. Ook wordt er geïnvesteerd in voorlichtingen en patiëntenzorg. Belangrijke initiatieven die AED.nl, als vooraanstaand leverancier van AED’s (automatische externe defibrillatoren) graag ondersteunt.

Mede door de financiële ondersteuning van AED.nl is er een nieuw lesboek "Basale Reanimatie inclusief de AED" door de Hartstichting uitgebracht. Goede reanimatie in combinatie met correct gebruik van de AED tijdens een hartstilstand is van levensbelang. Daarom is AED.nl trots een steentje bij te hebben kunnen dragen aan dit nieuwe lesboek, welke gratis via de Hartstichting beschikbaar worden gesteld aan cursisten, zodat in de toekomst meer levens gered kunnen worden!