Profiteer van 28% belastingaftrek op uw AED!

Iedere week overlijden er in Nederland circa 250 mensen aan een hartstilstand. Dat zijn er al tientallen minder dan enkele jaren geleden. De belangrijkste reden voor deze daling is de verbeterde overlevingskans door de snelle inzet van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Inmiddels zijn er in Nederland circa 100.000 AED’s. Deze zijn vooral te vinden bij sportverenigingen, scholen, gemeentehuizen en grotere bedrijven.

Ten onrechte wordt gedacht dat deze levensreddende apparatuur duur in aanschaf en onderhoud is en dus niet betaalbaar voor het MKB. Door marktontwikkelingen is de prijs van een betrouwbare en voordelige AED al gedaald tot € 1149,- terwijl dit vroeger meer dan het dubbele was. Met een verwachte levensduur van 12 jaar is de afschrijving dus minder dan € 100,- per jaar. Hoewel de onderhoudskosten per type AED verschillen is dit gemiddeld € 70,- per jaar. Samen met de aanschaf komen de totale kosten dus op € 185,- per jaar, dat is slechts € 0,50 per dag!

Daarnaast kunnen bedrijven in aanmerking komen voor de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) waarmee de aanschaf van een AED een extra aftrekpost tot 28% van de aanschafprijs oplevert. Kijk op de website van de belastingdienst voor voorwaarden.  De fiscus betaalt dus ook mee aan uw levensreddende AED. 

Meer weten, of een offerte?
Bel ons gerust: tel 0252 422166 of mail: verkoop@aed.nl