Noodzaak voor "APK" AED weer bewezen

AED aan de muur

Op dinsdag 5 januari sloeg het noodlot toe in het winkelcentrum in Bergen op Zoom, waar een vrouw een hartstilstand kreeg. De vrouw werd direct gereanimeerd en er werd met spoed een AED gehaald. Terwijl de AED als een levensreddend apparaat moet dienen, liet het apparaat het afweten en kon deze niet gebruikt worden. Oorzaak; gebrekkig onderhoud.

In dit geval heeft de betreffende vrouw het gelukkig overleefd, zij ligt in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed. Echter zijn er ook gevallen bekend waarbij de afloop niet zo positief is en het slachtoffer overlijdt. Een triest scenario, omdat bij de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator) juist wordt getracht dit noodlot te voorkomen.

Hoe kan het nu dat zo’n relatief duur apparaat niet doet waarvoor het bedoeld is? Namelijk een levensreddende schok toedienen bij slachtoffers met een hartstilstand. De oorzaak blijkt vaak, net als in dit geval, te liggen bij achterstallig onderhoud.

Als bedrijf zien wij dat mensen steeds vaker het initiatief nemen een AED aan te schaffen om de omgeving zo een stuk veiliger te maken. Echter wordt vaak vergeten dat er ook onderhoud bij komt kijken. Batterijen en elektroden hebben een beperkte houdbaarheidsdatum en dienen op tijd vervangen te worden zodat het apparaat kan blijven werken. Daarnaast moet de Defibrillator op een juiste manier opgeborgen worden om te voorkomen dat weersomstandigheden zoals extreme hitte of vorst afbreuk doen aan de levensduur van het apparaat.

Helaas komen wij vaak AED’s tegen waarvan de houdbaarheidsdatum van elektroden of batterij allang verstreken is en het apparaat dus niet meer ingezet had kunnen worden. In sommige gevallen niet ontdekt, omdat het apparaat gelukkig niet nodig is geweest. Maar stel je eens voor dat de inzet van een AED wél nodig is en dat het apparaat niet werkt, met als gevolg dat iemand sterft. Wat zijn de kosten van elektroden, batterijen of een servicecontract dan eigenlijk nog? Kosten van dit materiaal wegen niet op tegen de kosten van een leven.

Om te voorkomen dat AED’s niet of nauwelijks worden onderhouden is bij ons gedurende het eerste jaar na aankoop volledige service inbegrepen. Gedurende dit eerste jaar kan de klant kiezen om het contract te verlengen of niet. Het is nu eenmaal niet verplicht in Nederland om voor een AED een onderhoudsovereenkomst af te sluiten.

Ook als klanten besluiten geen onderhoudscontract af te sluiten, sturen wij via een emailsysteem automatisch herinneringen als de elektroden of batterij vervangen moeten worden. Op deze manier doen wij er als leverancier alles aan om letterlijk levensgevaarlijke situatie te voorkomen.

Waarom is er nog geen “APK” verplichting voor AED’s terwijl er voor veel andere producten wel strenge periodieke keuringseisen zijn? Zo moet elektrisch handgereedschap als accuboormachines jaarlijks gekeurd worden, maar voor de levensreddende AED is nog niets geregeld. Terwijl dit een hoop ellende zou kunnen voorkomen. In België is dat al wel vastgelegd, iets waar de Nederlandse overheid wellicht een voorbeeld aan kan nemen.