Overlevingskans hartstilstand enorm gestegen

Het belang van voldoende burgerhulpverleners en AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) binnen Nederland wordt door onderzoek van de Hartstichting nogmaals onderstreept. De kans een hartstilstand buiten het ziekenhuis te overleven is meer dan verdubbeld.

Dit blijkt uit het onderzoek Reanimatie in Nederland 2016 van de Hartstichting. Een onderzoek dat volledig gewijd is aan het thema hartstilstand en de resultaten van reanimaties, buiten het ziekenhuis. Hoewel we er nog  niet helemaal zijn, valt uit dit onderzoek wel te concluderen dat we in Nederland op de goede weg zitten. 

Lees verder >>